Installér Banach Tutorial Afinstaller BanachBanachBanach er et regneprogram for aktuarer.

Det adskiller sig fra lignende produkter som følger:Hurtigt

Banach kan på en almindelig PC på under 35 sekunder beregne cashflow 120 år frem i tiden for en portefølje med 10.000 policer, der hver har følgende:

Dermed er Banach størrelsesordener hurtigere end sammenlignelige produkter, hvilket åbner en verden af muligheder: hurtig gennemregning af what-if scenarier, hurtig evaluering af effekten af stød osv.Fleksibelt

Banach styres af en konfigurationsfil, der bl.a. definerer pensionskundernes tilstandsrum, tilstandsovergange og overgangsintensiteter. Demo-versionen af Banach kommer med en indbygget konfigurationsfil, der definere tilstandende aktiv, invalid, reaktiveret og død, og som også definerer produkterne i G82. I demo-versionen kan konfigurationsfilen ikke redigeres, men i det fulde system kan pensionsselskaberne frit vælge andre tilstandsrum og andre produktdefinitioner.Parallelt

Banach laver parallel fremregning af policerne i den givne portefølje. På ethvert tidspunkt i fremregningen er tilstanden af alle policer samt fælleskonti som fx egenkapital og bonuskonti kendt. Dette gør det muligt at modellere Future Management Actions (FMA'er), opsamling og fordeling af bonus osv.Nøjagtigt

Banach fremregner i skridt på én måned og kan dermed modellere forretningen præcist.Sådan ser det ud
Prøv det